kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Patronaty medialne

PATRONATY

Obejmujemy patronatem medialnym różnego typu inicjatywy: debaty, konkursy, wernisaże, konferencje itp.
 
W ramach patronatu oferujemy promocję wydarzenia:
1/ na stronie internetowej Fabryki Silesia;
2/ ekspozycję materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, itp.) w RIK Katowice;
3/ na stronie internetowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (www.rik.katowice.pl);
4/ na profilu Fabryki Silesia na portalu społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com/fabryka.silesia).

Zapraszamy!

więcej »

LISTA PATRONATÓW

Prezentujemy listę wydarzeń, które zostały objęte patronatem medialnym Fabryki Silesia.

więcej »