kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

PATRONATY

W sprawie patronatów medialnych prosimy o kontakt :
1/ mailowo na adres: redakcja@farbykasilesia.pl, 
2/ pocztą tradycyjną na adres: ul. PCK 19 w Katowicach (40-057).

W ramach patronatu oferujemy promocję wydarzenia:
1/ na stronie internetowej Fabryki Silesia;
2/ ekspozycję materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, itp.) w RIK Katowice;
3/ na stronie internetowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (www.rik.katowice.pl);
4/ na profilu Fabryki Silesia na portalu społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com/fabryka.silesia).

Zapraszamy! 
Za każdym razem szczegóły do ustalenia.

 

« powrót