kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

NASI PARTNERZY

 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek – katowicka instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy artystyczne, głównie na terenie Górnego Śląska. Placówka realizuje projekty w dziedzinie muzykifilmudesignusztuk wizualnychedukacjiekologiiteatru oraz sportu. Instytucja Katowice Miasto Ogrodów powstała 1 lutego 2016 r. z połączenia dwóch instytucji kultury: Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

 

Muzeum Miejskie w Tychach - zostało powołane do życia uchwałą Rady Miasta Tychy z sierpnia 2000. Dla zwiedzających otwarte zostało 25 kwietnia 2005.
Mieści się w budynku dawnej młotowni Browaru Książęcego w Tychach, obok Tyskiego Muzeum Piwowarstwa znajdującego się w zabytkowym budynku dawnej kaplicy ewangelickiej.
Jednym z głównych jego zadań jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i materiałów mówiących o dziejach i kulturze miasta Tychy i historycznej ziemi pszczyńskiej. Gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów zajmują się trzy działy merytoryczne: Dział Historii Miasta, Dział Sztuki, Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Organizowane są wystawy czasowe, konferencje naukowe, wykłady, lekcje muzealne, spotkania z historykami, artystami i autorami publikacji. Prowadzona jest własna działalność wydawnicza.
W zbiorach tych trzech działów znajdują się muzealia, reprodukcje i depozyty. Do najcenniejszych eksponatów należą drzwi do jednego z zabytkowych budynków huty Paprockiej z 1787, kamień z inskrypcją umieszczony na terenie huty na polecenie księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna Anhalta-Köthena dla upamiętnienia rozbudowy huty w latach 1766-1787, obraz Jerzego Nowosielskiego, autora polichromii w tyskim kościele pw. Ducha Świętego, zatytułowany Pejzaż z kościołem.
 

Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy - istniejąca od lutego 1998 roku orkiestra kameralna. Założycielem, dyrygentem i dyrektorem Aukso jest Marek Moś, a muzykami studenci i absolwenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.Oprócz wykonywania repertuaru klasycznego i romantycznego uczestniczy w realizacji nagrań współczesnych.

 

 

Teatr Mały – teatr w Tychach, z siedzibą przy ulicy ks. kard. Hlonda 1. Nie posiada własnego zespołu aktorskiego, funkcjonuje jako teatr impresaryjny. Siedziba teatru jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Teatr został otwarty w 1965 roku, jako zakładowy dom kultury przy KWK „Ziemowit”, a później – Fabryki Samochodów Małolitrażowych. W 1991 roku budynek został własnością miasta i po remoncie, w 1994 r., stał się siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury. Od dnia 1 stycznia 2000 r. jest komunalną instytucja kultury, finansowaną przez urząd miasta w Tychach.

 

Miejskie Centrum Kultury w Tychach powołane zostało do życia w 2000 roku jako jednostka budżetowa gminy. Od stycznia 2006 r. MCK jest samorządową instytucją kultury. Jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w dziedzinie dostępu do szeroko pojętej kultury. MCK jest uczestnikiem miejskich programów "3+ Liczna rodzina" oraz "Aktywni 60 plus", w ramach których oferuje 50% rabatu na płatne imprezy.

 

Urząd Miejski w Tychach.

Urząd Miejski w Chorzowie.

Urząd miejski w Zabrzu.

Urząd Miejski w Rybniku.

Urząd Miejski w Bytomiu.

 
« powrót