kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Opinie

LISTY, DYSKUSJE, POLEMIKI

Tutaj zamieszczamy listy do redakcji, dyskusje i polemiki. Zamieszczamy tylko teksty podpisane z imienia i nazwiska, pomijamy opinie anonimowe. Można je przysyłać pocztą elektroniczną, lecz także i zwykłą. Nie drukujemy listów i polemik w papierowej edycji kwartalnika. Do korzystania z tej strony zachęcamy!

 

 

więcej »

Ryszard Lenc 21.09.2014 r.

Wpadły mi w ręce dwa numery kwartalnika Fabryka Silesia (nr 4, o języku, i nr 7 o I wojnie światowej). Jest FS przykładem, jak pomimo monotematyczności można w dobrym zespole redagować  ambitne, mądre pismo (w Katowicach o to bywa trudno).

więcej »

Piotr Mankiewicz 14.01.2014 r.

Jestem pełen uznania Pana wstępnego artykułu w nr 2(4)2013 „Fabryka Silesia”. Pragnę podzielić się swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami.

więcej »

Henryk Waniek 11.12.2012 r.

Jest dokładnie północ między 10 a 11 grudnia i mam już niezbitą pewność, że choćbym stawał na głowie, nie zdołam przybyć do Katowic na spotkanie, na którym chciałbym być obecny. 

więcej »

Janosch 16.05.2012 r.

Bienek pochodził z domu z tradycjami, dobre meble w rodzinie, studiował, był bardziej Niemcem. W wyższych warstwach Polacy należeli do innego rodzaju ludzi. Każdy typ myślał o swoim, że jest lepszy. Pod hasłem lepszy rozumie się: wyżej postawiony, zaopatrzony w kulturę.
 
więcej »