kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

LISTY, DYSKUSJE, POLEMIKI

Tutaj zamieszczamy listy do redakcji, dyskusje i polemiki. Zamieszczamy tylko teksty podpisane z imienia i nazwiska, pomijamy opinie anonimowe. Można je przysyłać pocztą elektroniczną, lecz także i zwykłą. Nie drukujemy listów i polemik w papierowej edycji kwartalnika. Do korzystania z tej strony zachęcamy!

« powrót