kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

FS 4(22)2018 - W pamięci

Poddaliśmy wnikliwej analizie konsekwencje, jakie przyniósł Polsce (Górnemu Śląskowi i Europie Środkowej) rok 1918. 

zobacz więcej »

FS 3(21)2018 - Wszystko gra

Śląsk muzyką stoi. I to od wielu pokoleń. Ochoczo tę prawdę powtarzamy, bo dodaje nam godności i pewności siebie, a w chwilach trudnych pozwala bronić się przed zarzutem, że mieszkamy w skansenie odpornym na zmiany kulturowe, które dokonują się wokół nas.  

zobacz więcej »

Fabryka Silesia nr 2(20)2018 - WOKÓŁ TYCH (I TAMTYCH) TYCHÓW

 Społeczno-kulturowe oblicze Tychów (i okolic) pozostaje „nieoczywiste”, choć u schyłku drugiej dekady XXI wieku miasto to dość niespodziewanie – zważywszy na długie okresy jedynie pozorowanej integracji jego mieszkańców – zrasta się i konsoliduje, stanowiąc ważne ogniwo aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1(19)2018 - Z Królewskiej Huty do Chorzowa

U progu niepodległości Chorzów (ówczesna Królewska Huta) był ludniejszy od Katowic, ale nie został stolicą województwa śląskiego. Przed wojną liczył więcej mieszkańców niż dzisiaj. A pomyśleć, że prawa miejskie uzyskał ledwie 150 lat temu.     

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 4(18)2017 - Uczymy się Śląska

W najnowszym numerze kwartalnika "Fabryka Silesia" rozmawiamy o edukacji regionalnej. Nie brakuje ciekawych esejów, felietonów i rozmów z teoretykami i praktykami wiedzy o naszej "małej ojczyźnie".

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 3(17)2017 - 500 lat Reformacji

Dla większości Polaków świat protestantyzmu to terra incognita. W najnowszym numerze kwartalnika "Fabryka Silesia" poszliśmy jeszcze głębiej, czyli na obszary zupełnie nieznane, w niektórych przypadkach dostępne wyłącznie dla nielicznych specjalistów.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 2(16)2017 - Przemysł po przemyśle

Po zamknięciu tylu kopalń, hut, przestarzałych elektrowni, koksowni, zakładów chemicznych i państwowych fabryk Górny Śląsk nie zapadł się pod ziemię. Ale niepewność pozostała, bo procesy restrukturyzacyjne wcale się nie zakończyły.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1(15)2017 - Na sportowo

„Na sportowo” nie oznacza bowiem, że do lektury namawiamy tylko entuzjastów sportu. Poddajemy analizie rozmaite – społeczne, polityczne i etniczne – aspekty funkcjonowania sportu na Górnym Śląsku, począwszy od ostatnich dekad XIX wieku po współczesność.   

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 4(14)2016 - Nowi Ślązacy

Najnowsze wydanie kwartalnika FS 4(14)2016 poświęcone zostało Nowym Ślązakom. Krzysztof Karwat tak wyjaśnia to kontrowersyjne pojęcie: "Etnolodzy takiego pojęcia nie używają, bo wcześniej musieliby wyznaczyć jego definicyjne ramy, a one pozostają rozmyte. Nowi Ślązacy… Powie ktoś: a cóż to za terminologiczny dziwoląg!"

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 3(13)2016 - Na granicy

Pytanie o granice należy do tych ważnych pytań, w których chodzi o sprawy „zasadnicze” i „pierwsze”. Formułując je, dostrzegając i określając granice, pytamy o nasz świat i nasze w nim miejsce.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 3(10)2015 - Diaspora

Tematem wiodącym nowego, dziesiątego numeru
kwartalnika "Fabryka Silesia" jest diaspora górnośląska
,
a numer otwiera wspomnienie redaktora naczelnego Krzysztofa Karwata o Janie F. Lewandowskim, zmarłym w lipcu br. pomysłodawcy i twórcy naszego pisma.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 2(9)2015 - Strefa Kultury

Dziewiąty numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” podejmuje zagadnienia kultury i sztuki na Górnym Śląsku. Punktem wyjścia numeru jest otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, a jego autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy kultura i sztuka zmieniają Górny Śląsk? 

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1(8)2015 - Tragedia Górnośląska 1945

Ósmy numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” opowiada o Tragedii Górnośląskiej 1945 Roku ( w związku z ogłoszeniem Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej). Jego autorzy starają się szczególnie o wpisanie jej w refleksję kulturową o Górnym Śląsku. Istotą nowej „Fabryki Silesia” jest refleksja o Tragedii Górnośląskiej z dzisiejszego punktu widzenia. 

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 2(7)2014 - Koniec starego świata

Siódmy numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” na stulecie Wielkiej Wojny opowiada o końcu starego świata dziewiętnastowiecznego na Górnym Śląsku i narodzinach nowego, dwudziestowiecznego. To numer o świecie, którego już nie ma.  
zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1(6)2014 - Zapomniana Wspólnota

W dziesiątą rocznicę polsko – czeskiego wejścia do Unii Europejskiej
nowy numer kwartalnika „Fabryka Silesia” zajmuje się relacjami śląsko – czeskimi i dzisiejszą granicą, szczególnie w aspekcie kulturowym. Jego autorzy rozpatrują relacje śląsko - czeskie od czasów najdawniejszych, a także ich ślady zapisane w pamięci. Co się zmieniło i zmienia po dekadzie wspólnej obecności w Unii Europejskiej?

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 3(5)2013 - Wielka Industria

Piąty numer kwartalnika „Fabryka Silesia” podejmuje najważniejsze zagadnienia industrialnego dziedzictwa Górnego Śląska. Co pozostało po dwóch wiekach industrializacji? Jak Górny Śląsk zmieniła i naznaczyła industrializacja? Czym jest dzisiaj jej dziedzictwo i co z nim zrobić? Piąta „Fabryka” jest kopalnią wiedzy o dziedzictwie wielkiej industrii.

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 2(4)2013 – Kłopot z językiem

Czwarty numer kwartalnika „Fabryka Silesia” podejmuje drażliwe  kwestie języka śląskiego i literatury pisanej po śląsku. To kompendium  o dzisiejszych staraniach językowych śląskich, w tym także literackich!

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1(3)2013 – Prognozy dla Górnego Śląska

Trzeci numer kwartalnika „Fabryka Silesia” zwraca się ku przyszłości.  Jakie są możliwe scenariusze dla Górnego Śląska, województw śląskiego i opolskiego, metropolii górnośląskiej?

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 2/2012 – Doświadczenie międzywojnia

Drugi numer Kwartalnika Fabryka Silesia nawiązuje do międzywojnia w Roku Marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego Wolnego. Punktem wyjścia numeru jest przyłączenie części Górnego Śląska do Polski i utworzenie autonomicznego województwa śląskiego (1922 – 1939). 

NAKŁAD WYCZERPANY

zobacz więcej »

Fabryka Silesia 1/2012 - Czterdziestu wybiera kanon

W pierwszym numerze kwartalnika „Fabryka Silesia” czterdziestu specjalistów od literatury oraz osobistości życia naukowego, kulturalnego i społecznego wybrało Kanon Literatury Górnego Śląska, czyli dzieła literatury pięknej i humanistyki, które najlepiej określają fenomen Górnego Śląska. 

zobacz więcej »