kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 1(3)2013 – Prognozy dla Górnego Śląska

Jan F. Lewandowski CZY OCALĄ NAS STRATEGIE?

Po raz pierwszy zwracamy się w naszym kwartalniku ku przyszłości i pytamy, co nas czeka, w perspektywie mniej więcej 2030 czy 2035 roku. Taką perspektywę zakreślają najczęściej rozmaite strategie regionalne. Te strategie przyszły wraz z Unią Europejską i dzisiaj stały się już zwyczajnością.

więcej »

Krzysztof Gwosdz JAK KSZTAŁTOWAŁA SIĘ KONURBACJA

Poszczególne regiony charakteryzują się różną zdolnością do odnowy i podtrzymania rozwoju. Zdolność ta kształtowana jest w dużej mierze przez dotychczasową ścieżkę ich rozwoju, czyli specyficzny proces kształtowania się cech gospodarczych, społecznych i przestrzennych.

więcej »

Robert Krzysztofik UCIECZKA ZE ŚLĄSKA

Istotą przestrzennej ewolucji Górnego Śląska od z górą dwóch wieków był stały rozwój. Rozwój ilościowy. Przybywało przemysłu, przybywało mieszkańców, przybywało miast i osiedli. Przyzwyczailiśmy się niegdyś, że nasz region nieustannie się rozwija.

więcej »

INNYCH PIENIĘDZY NIE BĘDZIE (Z Janem Olbrychtem rozmawia Krzysztof Karwat)

Kiedy mówimy o Śląsku, to musimy wiedzieć, czy mamy na myśli krainą historyczno-kulturową, czy województwo śląskie w granicach ustanowionych po ostatniej reformie administracyjnej, choć wiemy, że zawiera w sobie np. ziemie małopolskie. Unia Europejska nie kieruje się względami administracyjno-ustrojowymi, określającymi status regionów w poszczególnych krajach. 

więcej »
« powrót