kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 3(5)2013 - Wielka Industria

 
2  Jan F. Lewandowski PARTIA POCZTÓWKI

Industrialne dziedzictwo
3   Piotr Greiner NASZE INDUSTRIALNE KORZENIE
9   Henryk Waniek ROZSZARPANY KRAJOBRAZ
14 Zbigniew Kadłubek AGRARNE DUSZE WŚRÓD MASZYN
22 Marek Mikołajec SADZAWKA BETHSAIDA
25 Marcin Mońka SŁUCHANIE BÓLEM

Kłopotliwe pamiątki?
29 Jerzy Gorzelik BARBARZYŃCY W MIEŚCIE OGRODÓW   
35 Dariusz Walerjański KŁOPOTLIWE PAMIĄTKI
38 SPRZEDAĆ. KUPIĆ. NIE BURZYĆ!
     Z Ryszardem Nakoniecznym rozmawia Krzysztof Karwat
42 Ewa Chojecka I CO DALEJ?
44 Monika Barwińska POPRZEMYSŁOWE ŻYCIE RUHRY

46 NAJCIEKAWSZE ZABYTKI  (ankieta)
Bolesław Błachuta | Johann Bros | Ewa Chojecka | Andrzej Grzybowski | 
Krystian Gałuszka | Kazimierz Górski | Piotr Greiner | Jerzy Gorzelik |
Adam Hajduga | Jan Gustaw Jurkiewicz | Leszek Jodliński |
Monika Kassner | 
Aleksandra Kunce | Piotr Kenig | Arkadiusz Kuzio-Podrucki | Ryszard Kaczmarek | Irma Kozina | Małgorzata Mańka-Szulik |
Ryszard Nakonieczny | Aleksander Nawarecki | Adam Pastuch |
Joanna Rostropowicz | 
Iwona Solisz | Marek Stańczyk | Bernard Szczech | Ingmar Villqist | Dariusz Walerjański | Henryk Waniek |
Edward Wieczorek | Piotr Wybraniec |

Poprzemysłowe życie
66 Grażyna Kuźnik  GLÜCK AUF Z EPOKI PARY
72 Józef Krzyk  DAWNO TEMU W SZOPIENICACH
77 Irma Kozina  ZAMIESZKAĆ W NIKISZOWCU

Magiczna Silesia
81 Jan F. Lewandowski, Bogdan Kułakowski 
     NAJMŁODSZE LATA KALIDEGO

Retrospekcje
86 Anton Oskar Klaussmann GÓRNY ŚLĄSK PRZED STU LATY 
        
90 Zbigniew Kadłubek Słowa i krajobrazy: SZTAJGER FAUSTUS
92 Krzysztof Karwat  Blisko stąd: CHCEMY BYĆ W DOMU
94 Villqist Na temat: BYŁEM STALKEREM

96 Książki nadesłane i wypatrzone
 
« powrót