kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 2(9)2015 - Strefa Kultury

 

  2   Jan F. Lewandowski DWIE STREFY
 
Sztuka nad Rawą
  3   Zbigniew Kadłubek GÓRNOŚLĄZACY W KRAINIE SZTUKI
  9   Ewa Chojecka TWORZYWO DZISIEJSZEJ TOŻSAMOŚCI?
14  Henryk Waniek WSPOMINKI PORÓWNAWCZE
17  Stanisław Ruksza JAKA SZTUKA DZIŚ, TAKI ŚLĄSK JUTRO
23  Marta Lisok DZIKUSY
 
Strefa kultury
26  Aleksandra Kunce GMACHY KULTURY A MOC TWORZENIA
30   Marcin Zasada NIEDOKOŃCZONE PROJEKTY
36   CZY KULTURA I SZTUKA ZMIENIAJĄ GÓRNY ŚLĄSK?
        Marta Fox Roman Maciuszkiewicz Dariusz Miłkowski
        Tomasz Nawrocki Adam Pastuch Tadeusz Sławek
43   Agnieszka Sikora PRZYSZŁOŚCIOWE PYTANIA
46   Marian Oslislo RACIBORSKA 50
48   Adam Hajduga OD TRAUMY DO PRZEBUDZENIA
 
W muzealnym kręgu
53  ZDERZYĆ SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
       Z Alicją Knast rozmawia Krzysztof Karwat
59   Katarzyna Trojanek NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MUZEALNICTWIE
63   Edwin Bendyk MUZEUM JAKO INTERFEJS
64   Irma Kozina OSOBLIWE DZIEJE NASZEGO MUZEALNICTWA
70   Jerzy Ciurlok WŚRÓD SPLĄTANYCH WSTĄŻEK
 
Retrospekcje
73  Włodzimierz Paźniewski PROFESOR Z ULICY GARNCARSKIEJ
75  Tadeusz Dobrowolski WSPOMNIENIE O MUZEUM, KTÓREGO NIE MA
 
Magiczna Silesia
83    Jan F. Lewandowski  WIEŻE PO WINCKLERACH
 
90     Zbigniew Kadłubek Słowa i krajobrazy: W MUZEUM MUSZĄ BYĆ MUZY
92     Krzysztof Karwat  Blisko stąd: UCIECZKA Z KATANGI
94     Ingmar Villqist  Na temat: WYSTAWA, KTÓREJ NIE BYŁO
96     KSIĄŻKI NADESŁANE I WYPATRZONE 
 
« powrót