kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 2(7)2014 - Koniec starego świata

  

  2       Jan F. Lewandowski KONIEC STAREGO ŚWIATA
 
Na przełomie stuleci
  3       Zbigniew Kadłubek DZIECI WOLTERA
  8       Kai Struve POLITYKA NA PRZEŁOMIE STULECI
11       Jan F. Lewandowski  KORFANTY W BERLINIE
16       Guido Hitze  DYLEMATY ULITZKI
20       PO WIELKIEJ WOJNIE
           Z Ryszardem Kaczmarkiem rozmawia Krzysztof Karwat
 
Odkrywanie prowincji
25        Sebastian Rosenbaum  ODKRYWANIE PROWINCJI
30        Alojzy Lysko W BOJSZOWACH PRZED STU LATY
34        Andrzej Kaluza JUDENGASSE 1914
39        Grzegorz Bębnik W AFRYKAŃSKICH KOLONIACH
42        Andrzej Drobik MIĘDZY PIASTAMI A HABSBURGAMI 
46        Bernard Linek GÓRNOŚLĄSCY MAGNACI
48        Sebastian Rosenbaum KRAJOBRAZY PERYFERII
51        Hubertus Kraft von Strachwitz DZIECIŃSTWO JUNKRA
53        Henryk Waniek TEOFILA BIORĄ NA WOJNĘ
 
Nad Prosną i Rawą
57       Aleksandra Kunce ŚLĄSK I MASA
60       Marcin Wiatr CZAS SPRZECZNOŚCI
64       Beata Giblak LIPINSKY–GOTTERSDORF
66       Hans Lipinsky-Gottersdorf NAD PROSNĄ (fragmenty)
71       Henryk Waniek MONSIEUR HANS BELLMER
76       Hans Bellmer  OJCIEC
77       Jarosław Lewicki HANSI (fragmenty)
 
Magiczna Silesia
84       Jan F. Lewandowski, Bogdan Kułakowski  W CESARSKIM  TRÓJKĄCIE
 
90       Zbigniew Kadłubek Słowa i krajobrazy: WENTYL
92       Krzysztof Karwat Blisko stąd:  FRANCUSKA KULKA
94       Ingmar Villqist  Na temat: KLINIKA LALEK
 
96       KSIĄŻKI NADESŁANE I WYPATRZONE
 
 
« powrót