kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 1(6)2014 - Zapomniana Wspólnota

 
2   Jan F. Lewandowski  W POSZUKIWANIU ZAPOMNIANEJ WSPÓLNOTY
 
Zapomniana wspólnota
3   Zbigniew Kadłubek PEJZAŻ Z NEPOMUKIEM
18 Dan Gawrecki WIDZIANE Z OPAWY
 
Po tej i tamtej stronie
25 Witold Turant PO TEJ I TAMTEJ STRONIE
29 Józef Szymeczek ZAOLZIE DZISIAJ
33 Grzegorz Sztoler NAD MORAWCAMI ŚWIECI SŁUŃCE
38 Lukáš Palowský KIM SĄ ŚLĄZACY W REPUBLICE CZESKIEJ?
39 Łukasz Grzesiczak CZY CIESZYN ZRASTA SIĘ NA NOWO?
42 Agata Goraj NASZE EUROREGIONY
     | Marcin Filip – Euroregion Beskidy |
     | Daria Kardaczyńska – Euroregion Silesia | 
     | Bogdan Kasperek – Euroregion Śląsk Cieszyński |
     | Radosław Roszkowski – Euroregion Pradziad |
 
W kawiarni Avion
46 Renata Putzlacher DIVERTIMENTO CIESZYŃSKIE
47 W KAWIARNI AVION
     Z Renatą Putzlacher rozmawia Krzysztof Karwat
50 Renata Putzlacher W KAWIARNI AVION (fragmenty) 
54 Renata Putzlacher WIERSZE
 
Literatura pogranicza
56 Józef Zarek GENIUS LOCI CZESKIEGO ŚLĄSKA?
63 Karolina Pospiszil NIEDOPOWIEDZIANE TERYTORIUM
66 Mirosław Syniawa TEN ZAGADKOWY BEZRUČ 
70 Petr Bezruč ONDRA
71 Ota Filip ÓSMY ŻYCIORYS, NIEDOKOŃCZONY
75 Eva Trvdá DYSKRETNY UROK ŚLĄSKA
79 Libor Martinek REFLEKSJE O LITERATURZE POGRANICZA
 
Magiczna Silesia
81 Jan F. Lewandowski, Bogdan Kułakowski ZANIKAJĄCA KARWINA
 
Retrospekcje
87 Krzysztof Nowak JAK GOMUŁKA CHCIAŁ PRZYŁĄCZYĆ ZAOLZIE
88 Henryk Jasiczek SPOTKANIE W WARSZAWIE
 
90 Zbigniew Kadłubek Słowa i krajobrazy: AD BOJOS
92 Krzysztof Karwat  Blisko stąd: ŚLĄSK W STARYCH DEKORACJACH
 
96 Książki nadesłane i wypatrzone
 
« powrót