kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 1(3)2013 – Prognozy dla Górnego Śląska

 

2 Jan F. Lewandowski CZY OCALĄ NAS STRATEGIE?

Jak kształtowała się konurbacja
3  Tadeusz Sławek KILKA SPOSTRZEŻEŃ O KULTURZE MIASTA
9   Krzysztof Gwosdz  JAK KSZTAŁTOWAŁA SIĘ KONURBACJA
16 Robert Krzysztofik UCIECZKA ZE ŚLĄSKA
18 Grażyna Kuźnik MIASTO NIE CHCE ZNIKNĄĆ
 
Prognozy dla Górnego Śląska
      Z Janem Olbrychtem rozmawia Krzysztof Karwat
28  Krzysztof Wrana STRATEGIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
32  Marek S. Szczepański  KRAKOWICE 2030
35  Andrzej Klasik  IDEE PRZYSZŁEJ GOSPODARKI
37  Jan Dziadul POŻEGNANIE Z WĘGLEM
40  Przemysław Jedlecki CZY KOMUNIKACJA NIE MA TU PRZYSZŁOŚCI?
44  Bernard Gaida CZY GÓRNOŚLĄZACY Z NIEMIEC POWRÓCĄ?
46  Tomasz Słupik KRÓTKIE ĆWICZENIE Z ZAKRESU POLITICAL FICTION
48  Zbigniew Kadłubek SLESALIAN FICTION
 
Jak zmieniać region? (ankieta)
50-58  |Wiesław Bełz| Jerzy Forajter | Zygmunt Frankiewicz | Bernard Gaida | Aleksandra Gajewska |Ewa Gołębiowska | Andrzej Grzybowski | Andrzej Gwóźdź | Krzysztof Heffner | Leszek Jodliński | Tomasz Konior | Katarzyna Olbrycht | Marian Oslislo | Leszek Trząski | Roman Urbańczyk | Jan Wojtyła
59  Tomasz Malkowski FUTURAMA SILESIA ?
 
Perspektywy kultury
63 Aleksandra Kunce DLACZEGO STRATEGII NIE PISZEMY KRWIĄ?
66 Eugeniusz Knapik  METODĄ PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁOŚCI JEST JEJ TWORZENIE
68 Ewa Kosowska O PERSPEKTYWACH HUMANISTYKI
70 Ingmar Villqist HERBATKA ZA PRZESZKLONĄ, MUZEALNĄ ŚCIANĄ     
 
73 Adam Sikora, Ingmar Villqist MIŁOŚĆ W MIEŚCIE OGRODÓW
                                                                 
Magiczna Silesia
81 Jan F. Lewandowski, Bogdan Kułakowski GDZIE STAŁA MACHINA GOETHEGO
 
Retrospekcje
85 Bernard Linek OD REDENA DO ZIĘTKA
 
90 Zbigniew Kadłubek Słowa i krajobrazy: UTOPIJNE UTOPCE
92 Krzysztof Karwat  Blisko stąd: WERNYHORY TU NIKT NIE WIDZIAŁ
94 Szczepan Twardoch Naskwol pisane: DRACH CZYLI ŚLĄSK
 
96 Książki nadesłane i wypatrzone
 
« powrót