kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Fabryka Silesia 1(11)2016 - Śląsk Zdrój

SPIS TREŚCI:

 4 | TADEUSZ SŁAWEK

Miasto miejsc szczęśliwych
W mieście szukamy sensu i znaczenia naszego bycia w świecie.
Jest ono strukturą, jaką nadają swojemu życiu mieszkańcy.
10 | JERZY RUNGE
Uciekamy i znikamy
W roku 1991 zaludnienie osiągnęło maksimum, a już dwa lata
później saldo migracji przyjęło wielkość ujemną, zaś w 1996 roku
po raz pierwszy odnotowano ubytek naturalny.
15 |
Hałdy to nasz klejnot
Z Jerzym Paruselem rozmawia Waldemar Szymczyk.
21 | MARCIN ZASADA
Dla zdrowia, nie dla rozpusty
George Gladstone wiele uwagi poświęcił śląskim krajobrazom
w okolicy Jastrzębia, ze szczególnym uwzględnieniem hodowlanej
i dzikiej zwierzyny.
26 | JERZY CIURLOK
Nasza aqua vitae
Śląskie zdroje o nadzwyczajnej mocy leczniczej znano co najmniej
od średniowiecza.
31 | IRMA KOZINA
Pamiętajmy o ogrodach
Idylliczny landszaft górnośląski zmienił się radykalnie
wraz z rozpoczęciem wspieranej przez państwo pruskie
industrializacji.
36 | ALEKSANDER USZOK
Pod baldachimem nieba
Spośród dziesiątków wybudowanych przed ponad stu laty osiedli
robotniczych dziś większość popadła w ruinę.
41 | KAROLINA POSPISZIL
Rybnickie odrodzenia
Rybnik w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie
gdy był już ważnym ośrodkiem przemysłowym, zdobył tytuł
„miasta kwiatów i ogrodów”.
47 | JÓZEF KRZYK
Drugie życie Juliusza
Najważniejszy budynek, czyli Juliusz (nazywa się tak samo jak
cały kompleks), ma zostać przebudowany tak, by służyć celom
kulturalnym.
52 | ZBIGNIEW KADŁUBEK
Chrząszcz (jak) wiersz
Nigdy doktor Julius Roger nie żałował, że przyjechał na Górny
Śląsk, na krawędź Europy i przewidywalnego świata.
57 | KRZYSZTOF KARWAT
Godula albo Diabeł z Rudy
dramat w dwóch częściach (fragmenty)
63 | MARCIN WIATR
W krainie zielonej aż do łez
Eichendorff zbierał ludowe porzekadła i baśnie w obu językach.
Jego syn Hermann wspominał, że śląski stał się dla ojca drugim
językiem ojczystym.
68 | JOSEPH VON EICHENDORFF
Wiersze
Przekład: ks. Jerzy Szymik
71 | HENRYK WANIEK
W Gaju jak w raju
Do tego Háju-Gaju najlepiej byłoby przyjechać jednym z tych
niewielkich pociągów, w których specjalizują się Czesi.
77 | ARTUR PAŁYGA
Góry familijne
Patrzę na te psie góry wyjące halnym wiatrem i nareszcie czuję,
że tu jest inaczej.
81 | GRAŻYNA KUŹNIK
Z uśmiechu Boga
Gustaw Morcinek pewnie by się zdziwił, gdyby wiedział,
ilu ludzi w XXI wieku straci chęć do życia w miastach
i poszuka jej w beskidzkich wsiach.
86 | EWA CHOJECKA
Między miastem a wsią
Zamek w Wiśle był integralnie włączony w rozległy program
odkrywania kultury góralskiej Beskidu Śląskiego.
90 | ZBIGNIEW KADŁUBEK
Jak Kanada
Nie ma znaczenia sczernienie śląskiej zieloności,
bo górnośląska źródłowość i zdrojowość ma ustawicznie
świeżo zielony kolor paproci.
92 | KRZYSZTOF KARWAT
Nie było nas, był las?
Czy któreś z tych drzew pamięta Franza Wincklera,
zakładającego na skraju podbytomskich Miechowic pierwszy
na Górnym Śląsku publiczny park?
94 | INGMAR VILLQIST
Czarne i zielone
Mówi się, że im bardziej poraniona ziemia, przeorana historią,
tym piękniejsza zieleń ją pokrywa.
96 | KSIĄŻKI
Nadesłane i wypatrzone
 
« powrót