kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  Muzyka

de en

Zobacz inne:

Fabryka Silesia 1(3)2013 – Prognozy dla Górnego Śląska

 

Trzeci numer kwartalnika „Fabryka Silesia” zwraca się ku przyszłości.  Jakie są możliwe scenariusze dla Górnego Śląska, województw śląskiego i opolskiego, metropolii górnośląskiej? Autorzy kwartalnika rozpatrują rozmaite prognozy i projekty naszej przyszłości w perspektywie ćwierćwiecza.

Numer otwiera Tadeusz Sławek esejem „Kilka spostrzeżeń o kulturze miasta”, w którym stawia pytania o rangę kultury w przyszłej naszej miejskiej codzienności. Z kolei geograf Krzysztof Gwosdz opowiada, jak kształtowała się górnośląska konurbacja od XVIII wieku do przyszłości, ekonomista Andrzej Klasik prezentuje idee przyszłej gospodarki, a socjolog Marek S. Szczepański zapowiada Krakowice 2030. Dalej Jan Dziadul żegna się z węglem, Przemysław Jedlecki pyta o komunikację, a Grażyna Kuźnik zapisuje wrażenia z miasta, które nie chce zniknąć. O naszej przyszłości widzianej z perspektywy Brukseli z europosłem Janem Olbrychtem rozmawia Krzysztof Karwat. Wreszcie Bernard Gaida rozważa, czy Górnośląscy powrócą z Niemiec, a Tomasz Słupik przeprowadza ćwiczenie z zakresu political fiction.

W bloku materiałów o przyszłości kultury Aleksandra Kunce zastanawia się, dlaczego strategii rozwoju nie piszemy krwią, a swoimi refleksjami dzielą się ponadto Eugeniusz Knapik, Ewa Kosowska, Ingmar Villqist. W ankiecie „Jak zmieniać region?” szesnastu praktyków zarządzania, naukowców i osobistości świata kultury odpowiada, co trzeba zrobić, żeby najlepiej wykorzystać nasze szanse rozwojowe.

Na koniec Ingmar Villqist i Adam Sikora przedstawiają fragment scenariusza filmu fabularnego „Miłość w mieście ogrodów” z akcją w przyszłości, Bernard Linek w szkicu „Od Redena do Ziętka” analizuje dawniejsze recepty na nowoczesny Górny Śląsk, a w cyklu „Magiczna Silesia” Jan F. Lewandowski odnajduje miejsce, gdzie stała machina parowa Goethego.

Numer zamykają, jak zwykle, teksty Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata i Szczepana Twardocha.

To niektóre pozycje trzeciego numeru Fabryki Silesia. Pismo dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Śląskiego.
 

 

 

« powrót
(pusty)

Numer 3(21)2018 - Wszystko gra

Zapraszamy do zakupu najnowszego numeru muzycznego Fabryka Silesia 3(21)2018 - Wszystko gra.Pismo dostępne od 15 sierpnia w Empiku, Kolporterze, Ruchu, a w sklepie internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep oraz w redakcji kwartalnika przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach już teraz.

Videoteka