kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

Uczymy
się Śląska

de en

Fabryka Silesia 1/2012 - Czterdziestu wybiera kanon

 

W pierwszym numerze kwartalnika „Fabryka Silesia” czterdziestu specjalistów od literatury oraz osobistości życia naukowego, kulturalnego i społecznego wybrało Kanon Literatury Górnego Śląska, czyli dzieła literatury pięknej i humanistyki, które najlepiej określają fenomen Górnego Śląska. Redakcja zamieszcza ich wypowiedzi, a także tabele sumujące wyniki ankiety.  W pierwszej piątce najczęściej wymienianych autorów znaleźli się: Horst Bienek, Janosch, Joseph von Eichendorff, Henryk Waniek i Kazimierz Kutz. Pozostałe teksty są wywołane w mniejszym lub większym stopniu ankietą.     

  W pierwszym numerze kwartalnika „Fabryka Silesia” czterdziestu specjalistów od literatury oraz osobistości życia naukowego, kulturalnego i społecznego wybrało Kanon Literatury Górnego Śląska, czyli dzieła literatury pięknej i humanistyki, które najlepiej określają fenomen Górnego Śląska. Redakcja zamieszcza ich wypowiedzi, a także tabele sumujące wyniki ankiety.  W pierwszej piątce najczęściej wymienianych autorów znaleźli się: Horst Bienek, Janosch, Joseph von Eichendorff, Henryk Waniek i Kazimierz Kutz. Pozostałe teksty są wywołane w mniejszym lub większym stopniu ankietą.

           Numer otwiera esej Aleksandry Kunce „Czy można wędrować bez idei domu”, w którym autorka zastanawia się nad przyszłością humanistyki górnośląskiej, stawiając jej pytania o rozumienie lokalności i regionalności.   Z kolei Zbigniew Kadłubek podejmuje rozważania wokół idei kanonu, sięgając aż do czasów antycznych, a w „Liście do Stefana Szymutki” zastanawia się nad tożsamością kulturową Górnego Śląska.

            Do lektur z dzieciństwa i młodości powracają Kazimierz Kutz w szkicu „Zamiast kanonu” i Henryk Waniek w rozważaniach o „Duchu Wszystkich Książek i Ksiąg”. Natomiast z Janoschem rozmawia Angela Bajorek. W materiałach poświęconych Bienkowi najpierw Jan F. Lewandowski relacjonuje wyprawę do miejsc jego gliwickiego dzieciństwa, a potem Alicja Frimark przedstawia najsłynniejszy portret pisarza wykonany przez Davida Hockneya.

          W bloku literacko – historycznym Jacek Lyszczyna pyta „Czy istnieje literatura śląska?”, sięgając do polskich klasyków dziewiętnastowiecznych, a Wojciech Kunicki w eseju „Czego jeszcze nie znamy” przedstawia mniej znanych klasyków Górnego Śląska piszących w języku niemieckim. Do tego Feliks Netz przedstawia zapomnianą powieść Marii Klimas Błahutowej o Katowicach „Siedem krów tłustych”, a Ryszard Kaczmarek dzieli się refleksjami o tradycjach historiografii śląskiej i swej drodze historyka.

           W retrospekcjach Grażyna Barbara Szewczyk dopomina się o pisarza Augusta Scholtisa w szkicu „Poznajmy wreszcie Scholtisa”, a jego życie prywatne przypomina literaturoznawca niemiecki Arno Lubos w rozmowie z Josefem Cyrusem. Do tego fragment klasycznej powieści Scholtisa „Ostwind” w tłumaczeniu Piotra Przybyły.

           Numer pierwszy zamykają stałe felietony autorskie Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata i Szczepana Twardocha.

 

« powrót
(pusty)

Numer 18 - "Uczymy się Śląska"

Zapraszamy do zakupu nowego numeru kwartalnika Fabryka Silesia nr 4(18)2017 - Uczymy się Śląska. Pismo dostępne od 3 października w Empiku, Kolporterze, Ruchu, a w sklepie internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep oraz w redakcji kwartalnika przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach już od 29 września.

Videoteka