kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Czterdziestu wybrało kanon - promocja w Rialcie., Kinoteatr Rialto w Katowicach, 2012-05-28