kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

wydawca


Obszary działalności RIK Katowice:

ZARZĄDZANIE KULTURĄ | EDUKACJA | DOSKONALENIE ZAWODOWE |BADANIA I MONITORING KULTURY | UPOWSZECHNIANIE KULTURY |POLITYKA KULTURALNA | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA | DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I REKLAMOWA

RIK Katowice ma za zadanie wspierać bezpośrednio i pośrednio instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórców indywidualnych oraz realizować programy i opracowywać formy szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności kulturalnej instytucji z uwzględnieniem aspektów artystycznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

RIK Katowice świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Obserwuje wszelkiego rodzaju zjawiska zachodzące w województwie śląskim w zakresie kultury i sztuki. Instytucja działa w oparciu o dwa działy programowe: Regionalne Obserwatorium Kultury oraz Regionalne Laboratorium Kultury. RIK Katowice prowadzi również działalność Pogotowia Kulturalnego:


Regionalne Laboratorium Kultury
wspieranie nowych idei i rozwiązań we wszystkich działaniach i projektach edukacyjnych, twórczych, animacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych, organizacja wydarzeń artystycznych, opracowywanie projektów oraz produkcja imprez. Promocja i public relations instytucji.
 
  Regionalne Obserwatorium Kultury 
rozpoznanie wszystkich przejawów życia kulturalnego w regionie, systemowa obserwacja i dogłębna, bieżąca analiz zmian, opracowanie rekomendacji. Inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury i sektora kreatywnego województwa śląskiego oraz zapewnienie dostępu do danych analiza sektora kultury poprzez prezentowanie wyników badań
 

   

       

Pogotowie Kulturalne
pomoc w różnych aspektach związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, analiza potrzeb pracowników sektora kultury, porady prawne, konsultacje projektów, informacja o ogłaszanych konkursach finansujących działalność kulturalną.

 


Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów RIK Katowice organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w niezliczoną ilość przeglądów, festiwali, konkursów i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego.


Placówka w Katowicach istnieje od 2002 roku.

Kontakt:
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

tel./ fax 32 251 75 63
tel. kom. +48 604 104 221
sekretariat@rik.katowice.pl
Dyrektor: Adam Pastuch

Strony internetowe RIK Katowice:
www.rik.katowice.pl
www.regionalneobserwatoriumkultury.pl
www.pogotowiekulturalne.pl
www.kultura2020.slaskie.pl
www.facebook.com/rok.katowice

« powrót