kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

   Tychy

de en

o fabryce


 

 

Fabryka Silesia jest kwartalnikiem społeczno-historyczno-kulturalnym dotyczącym Śląska. Interesują nas dokonujące się zmiany, które odczuwamy, lecz często nie potrafimy ich rozpoznać i zrozumieć. Poddajemy analizie i refleksji to, co powszechnie nazywane jest fenomenem kulturowym regionu. Nasza formuła łączy eseistykę z publicystyką, a poszczególne numery mają charakter monograficzny.

Wydawcą kwartalnika" Fabryka Silesia" jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. RIK Katowice jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego oraz Instytucją Szkoleniową. Instytut prowadzi działalność badawczą, wydawniczą, edukacyjną, i popularyzatorską.

 

Pierwszy numer „Fabryki Silesia”, wydawanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ukazał się w maju 2012 roku, a jego najważniejszym tematem był wybór Kanonu Literatury Górnego Śląska. Znalazły się w nim teksty m.in. Kazimierza Kutza, Ryszarda Kaczmarka, Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata, Szczepana Twardocha, Henryka Wańka. Dzięki temu „Fabryka Silesia” została znakomicie przyjęta w środowiskach opiniotwórczych, a także w mediach. Punktem wyjścia drugiego numeru stało się doświadczenie międzywojnia. W trzecim numerze zapytaliśmy o prognozy przyszłościowe dla Górnego Śląska. Tematem numeru czwartego były sprawy języka śląskiego oraz literatury pisanej po śląsku, a piątego zagadnienia industrialnego dziedzictwa regionu. W szóstym numerze zajęliśmy się relacjami śląsko – czeskimi i granicą polsko - czeską w dziesiątą rocznicę wspólnego polsko – czeskiego wejścia do Unii Europejskiej (2004 – 2014). Siódmy numer wydany na stulecie Wielkiej Wojny opowiada o końcu starego świata dziewiętnastowiecznego na Górnym Śląsku i narodzinach nowego, dwudziestowiecznego, a ósmy poświęcony jest Tragedii Górnośląskiej 1945 Roku (w związku z ogłoszeniem Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej). Dziewiąty numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” podejmuje zagadnienia kultury i sztuki na Górnym Śląsku. Punktem wyjścia numeru jest otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, a jego autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy kultura i sztuka zmieniają Górny Śląsk? Tematem dziesiątego numeru jest diaspora górnośląska na świecie, szczególnie w Niemczech, w tym pokazanie jak pomiędzy społecznościami górnośląskimi w Niemczech i na Górnym Śląsku nawiązywała się współpraca. Kolejny jedenasty numer ukazuje Górny Śląsk iście zielony, tak jak jego okładka. Dwunastka to numer powstańczy. Temat ciągle nie zamknięty, budzący emocje i niepokój. Trzynasty numer "Na granicy". Pytanie o granice należy do tych ważnych pytań, w których chodzi o sprawy „zasadnicze” i „pierwsze”. Formułując je, dostrzegając i określając granice, pytamy o nasz świat i nasze w nim miejsce. Numer czternasty  "Nowi Ślązacy" traktuje o ludności, która zamieszkuje ten region - czyli o pniokach, krzokach i ptokach, tymi z  „z dziada pradziada”, „napływowymi” oraz tymi, którzy miejsca na Śląsku raczej nie zagrzeją. Numer piętnasty "Na sportowo" analizuje rozmaite – społeczne, polityczne i etniczne – aspekty funkcjonowania sportu na Górnym Śląsku, począwszy od ostatnich dekad XIX wieku po współczesność.

 

Nasze czasopismo adresowane jest do środowisk twórczych i naukowych, pracowników kultury i oświaty, dziennikarzy, samorządowców i regionalistów.

Dostępne jest w sprzedaży w sieciach  EMPIK, RUCH, KOLPORTER na terenie województw śląskiego i opolskiego, a także w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i w innych większych miastach w Polsce.

Jeszcze jedno czasopismo papierowe? Ktoś życzliwie podpowiedział: róbcie pismo w internecie… Jasne, że będzie także w necie. A jednak nic nie zastąpi czasopisma, które można dotknąć, przekartkować, a może i postawić na półce… Zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza tutaj na Górnym Śląsku… 
(Założenia programowe Kwartalnika „Fabryka Silesia”, a także o inspiracjach i potrzebie wydawania pisma przeczytać można w
tekście Jana F. Lewandowskiego – w premierowym numerze pisma: Fabryka Silesia 1/2012.)

 

 
Misja

Stale uwiarygodniać Śląsk jako niezastępowalne polskie ogniwo międzynarodowego obiegu idei, wartości i dóbr kultury najwyższej próby.

NASZE WARTOŚCI:

  • Jakość
  • Zaufanie
  • Wiarygodność
  • Ciągłość
  • Transfer wiedzy
  • Transfer idei
  • Poczucie humoru
  • Gościnność
« powrót
(pusty)

Numer 20 - Wokół Tych (i tamtych) Tychów

Zapraszamy do zakupu nowego numeru kwartalnika Fabryka Silesia 2(20)2018 - Wokół Tych (i tamtych) Tychów. Pismo dostępne od 14 maja w Empiku, Kolporterze, Ruchu, a w sklepie internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep oraz w redakcji kwartalnika przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach już od 26 kwietnia!

Videoteka