kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Aktualności

Data publikacji: 2018-10-25

Etnośląskie - Szczekociny

 27 października 2018 roku Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach, Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin 

i Okolic, Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach oraz „Echo Szczekocin” zapraszają na konferencję „Szczekociny – fenomen dziedzictwa” połączoną z warsztatami teoretyczno-szkoleniowymi dla lokalnej społeczności „Debata wokół przyszłości dziedzictwa”. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane trzy tematy dotyczące stanu zachowania założenia parkowego Urszuli Dembińskiej, historycznych przekazów opartych na inwentarzach kościelnych starej plebanii w Szczekocinach oraz zapomnianej sztuki toczenia siwaków Eugeniusza Caban. Każdy z tematów dotyka zagadnień zachowania i podejścia do ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Szczekocin. Konferencja połączona z debatą ma na celu wypracowanie rozwiązań wspierających działania na szczeblu lokalnym, a skupionych wokół ochrony i promocji dziedzictwa Szczekocin. Tak ważne dla miasta symbole– pałac, plebania siwaki – mogą zniknąć bezpowrotnie z krajobrazu kulturowego miejsca.

PROGRAM:

27.10.2018

16.00 - 17.15 - wykłady:

Martyna Walker, Szczekociny. Arkadyjskie ustronie Urszuli Dembińskiej

Aleksandra Goniewicz, Stara plebania - skansen przeszłości

Danuta Cholewa - Sztuka toczenia. Siwaki Eugeniusza Cabana

17.15 - 17.30 - przerwa

17.30 - 19.00 - warsztaty - część teoretyczno-szkoleniowa

Debata wokół przyszłości i dziedzictwa Szczekocin

 

Projekt ma integrować pokolenia wokół problemu dbania o wspólne dziedzictwo poprzez spotkania, edukację oraz popularyzację wiedzy w sposób przystępny, wskazywać na istniejące narzędzia prawne zmierzające do ochrony

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 16:00. Podczas warsztatów udostępniony będzie folder „Ulica Senatorska”. Posumowanie warsztatów oraz wnioski zostaną opublikowane w lokalnym miesięczniku „Echo Szczekocin”.

Projekt EtnoŚląskie+ realizowany jest przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Wydarzenie objęte jest patronatem Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

« powrót